Palvelua ammattitaidolla

Peruskoulutus

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi
Pedagoginen opettajankoulutus

Terapiatyön koulutus

Psykoterapeutti (VET, VALVIRA, KELA), ratkaisukeskeinen viitekehys
Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (1v)
Rentoutusopastajakoulutus, SHY

Ammatillisen osaamisen ja oman johtamisosaamisen kehittämiseen liittyvä koulutus

Johtamisen erikoisammattitutkinto
Työnohjaajakoulutus (2,5v), ratkaisukeskeinen viitekehys
NLP Master Practitioner

Työkokemus

Urasuunnitteluvalmennusten suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen, aikuisopiskelijoiden henkilökohtainen ja ryhmäohjaus sekä työpsykologisten teemojen kouluttaminen, noin 15 vuotta
Johtamistehtävät laatu-, kehittämis- ja avainasiakaspäällikkönä, noin 6 vuotta
Tutkintotavoitteisten johtamiskoulutuksien suunnittelu ja toteutus, esimiestyön kouluttaja ja coach, noin 8 vuotta
Oma vastaanotto vuodesta 2008 alkaen.

Työskentelyn näkökulmana on ratkaisukeskeinen viitekehys

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita, pulmatilanteita ja kasvupaikkoja. Kannustan asiakkaitani kehittämään niihin luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä.

Asiakkaan kunnioittaminen. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Hän tarkentaa itse omat tavoitteensa sekä tunnistaa, mikä on hänelle hyvä tapa ja rytmi työskennellä asiansa kanssa.

Suuntana tulevaisuus. Keskustelun suuntana on tulevat päivät ja vuodet: Mikä on asiakkaan muutostoive ja ajatus itselle hyvästä elämästä? Miten hän voi ne parhaiten saavuttaa?

Voimavarakeskeisyys. Tutkimme ja hyödynnämme asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastelemme pikemminkin voimavarana.

Poikkeuksien ja edistymisen huomioiminen. Tutkimme yhdessä niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osaksikin. Kartoitamme myös tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä.

Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori. Tuen asiakkaan vahvuuksia ja rohkeutta uusiutua. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi oleellista on ideoida sekä testata arjessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys. Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva ja voimme liittää siihen muista työmuodoista lainattuja ideoita. Hyödynnän tilanteen mukaan mm. psykofyysisen psykoterapian ajatuksia ja työtapoja, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP -tekniikoita, suggestioita, metaforia ja tarinoita, rentoutumisharjoituksia, psykologisia arviointimenetelmiä, kotitehtäviä ja sopimuksia.

Yhteistyö ja kannustus. Näen asiakkaan verkostot ja läheiset voimavarana ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille.