Psykologipalvelut

Ammatillinen keskusteluapu ja ohjaus

Keskustelua omasta elämästä, ihmissuhteista tai työstä. Silloin, kun tulee tarve keskustella jonkun kanssa omasta tilanteestaan, kun elämä on muuttumassa, olet kohdannut kriisin tai haet arkeesi muutosta. Jo 1-3 keskustelukertaa usein auttaa selkiyttämään tilanteen ja antaa eväitä, miten mennä tästä eteenpäin. Vastaanotolleni on matala kynnys - ajan varaamiseen et tarvitse lähetettä tai ilmoittaa tarkempaa syytä. Keskustelut ovat ehdottaman luottamuksellisia, eikä niistä välity tietoa ulkopuolisille.

Ohjausta haasteellisten elämäntilanteiden onnistuneeseen läpikäyntiin, työelämän liittyvien valintojen ja muutosten mielekkääseen tekemiseen sekä oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kun yhteydenotto liittyy jonkin tilanteen perusteellisempaan ja suunnitelmalliseen käsittelyyn tai toivotun muutoksen aikaansaamiseen, suosittelen projektimaisesta ja tavoitteellisesta 3-10 kerran työskentelyjaksosta sopimista.

Työnohjaus ja konsultointi

Työnohjaus ja konsultointi psykoterapeuteille. Työnohjaus on työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman asiakastyön tutkimista, työtapojen vaikutuksen tiedostamista ja työmotivaation ylläpitoa. Työnohjaus on pysähdyspaikka, jossa voi tarkastella omaa työhyvinvointia ja ammatillista kasvua sekä työn laatua.

Työnohjaus ja konsultointi esimiehille sekä asiantuntijoille. Työnohjausta käytetään perinteisesti sosiaali- terveydenhuolto- ja kasvatusalan työpaikoilla, mutta sen käyttö myös muilla ammattialoilla on lisääntynyt. Työnohjaus on ammatillista pohdintaa, joka auttaa työnohjattavaa työtilanteiden ratkaisemisessa, oman asiantuntijuuden /johtamisosaamisen kehittämisessä ja työn kuormittavuuden säätelyssä. Työnohjaus on tehokas tapa selkiyttää työn päämääriä ja etsiä sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Työnohjauksen on tutkittu parantavan työn laatua ja työhyvinvointia.

Työnohjaussopimus
Työnohjaus työskentelysuhde, jossa on sovitut ja säännölliset tapaamiset. Työskentelyn tavoitteet, rakenne ja sisältö sovitaan aina yhdessä ja kirjataan työnohjaussopimukseen. Työnohjaus voidaan toteuttaa